Giá trị cốt lơi | Liên hệ                                                                                    Tiếng Việt | English

 

 

 

  

Về trang chủ

 Hóa chất công nghiệp | Phụ gia chống xy hóa cho xăng/dầu diesel |

 

 

@ Phụ gia chống xy hóa cho xăng/dầu diesel: dạng lỏng, giữ cho xăng/dầu diesel màu sắc tươi đẹp, không mùi hôi, không làm hại đến động .

     Chúng tôi vấn để khách hàng sử dụng đạt hiệu quả kinh tế cung cấp thiết bị phối trộn đi kèm.

 

 

 

 

©2007 – 2015 | Công ty TNHH Kỹ Thuật Vân Sơn | Tel: +84 918 071 040 | Fax: 08-3727 3457 | vnson@vanson.vn