Gi trị cốt li | Lin hệ Tiếng Việt | English

 

 

Về trang chủ

Vật , linh kiện my mc bằng nhựa | Composite |

 

 

@ Gia cng composite sợi thủy tinh theo bản vẽ, cc chi tiết kỹ thuật hoặc thiết bị cho my mc cng nghiệp, vỏ my, mui lướt gi kh động học cho xe tải

 

 

 

 

 

2007 2015 | Cng ty TNHH Kỹ Thuật Vn Sơn | Tel: +84 918 071 040 | Fax: 08-3727 3457 | vnson@vanson.vn