Giá trị cốt lơi | Liên hệ                                                                                    Tiếng Việt | English

 

 

 

  

Về trang chủ

 @Máy, thiết bị công nghiệp |Ḷ sấy chân không |

 

Cung cấp ḷ sấy chân không trong pḥng thí nghiệm và ḷ sấy công nghiệp. Bao gồm ḷ sấy tích hợp bơm chân không hoặc bơm CK để rời.

Điều khiển Microprocessor. Nguồn nhiệt điện trở đến  250oC. Chân không 130-150Pa, Ḷ trong bằng inox 304, kích thước theo yêu cầu từ 50L trở lên.

 

 

 

 

 

©2007 – 2015 | Công ty TNHH Kỹ Thuật Vân Sơn | Tel: +84 918 071 040 | Fax: 08-3727 3457 | vnson@vanson.vn