Gi trị cốt li | Lin hệ Tiếng Việt | English

 

 

Về trang chủ

Vật , linh kiện my mc bằng nhựa | Gia cng tinh cc chi tiết nhựa kỹ thuật |

 

 

@ Gia cng tinh cc chi tiết nhựa kỹ thuật cho my mc cng nghiệp, theo bản vẽ.

 

@ Vng bạc nhựa PTFE Carbon

 

@ Lt ly bằng nhựa

 

 

@ Gu tải.

 

 

 

 

2007 2015 | Cng ty TNHH Kỹ Thuật Vn Sơn | Tel: +84 918 071 040 | Fax: 08-3727 3457 | vnson@vanson.vn