Gi trị cốt li | Lin hệ Tiếng Việt | English

 

 

Về trang chủ

Vật linh kiện my mc bằng cao su | Khớp nối mềm chống rung | Ống cao su c mặt bt |

 

@ Khớp nối cao su | Cao su thường, chịu dầu, chịu nhiệt, a xt, ha chất

 

@ Khớp nối cao su 3 lớp bố, chống rung tốt | Mặt bch nhựa hoặc mặt bch sắt.

 

@ Ống cao su | Cao su thường, chịu dầu, chịu nhiệt, a xt, ha chất

 

 

 

 

 

2007 2015 | Cng ty TNHH Kỹ Thuật Vn Sơn | Tel: +84 918 071 040 | Fax: 08-3727 3457 | vnson@vanson.vn