Gi trị cốt li | Lin hệ Tiếng Việt | English

 

 

Về trang chủ

Ha chất cng nghiệp | Vật liệu lọc mu khử mi Silica Gel|

 

 

@ Silica Gel: Vật liệu lọc dầu diesel hoặc dầu gốc, cải thiện mu sắc tươi đẹp, hết mi hi.

Tỷ lệ vật liệu lọc sử dụng 3%. Chng ti vấn để khch hng sử dụng đạt hiệu quả kinh tế v cung cấp thiết bị lọc đi km.

 

 

 

 

2007 2015 | Cng ty TNHH Kỹ Thuật Vn Sơn | Tel: +84 918 071 040 | Fax: 08-3727 3457 | vnson@vanson.vn